Mijn naam is Annemieke Bos.  Als psycholoog en professioneel rouwbegeleider ben ik deskundig op het gebied van rouw en verliesverwerking. 

Ik ben afgestudeerd als cultureel antropoloog (MA) en psycholoog (MSc). In 2006 promoveerde ik als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam (PhD). Aan de post HBO-opleiding Rouwbegeleidingskunde van de Hogeschool Utrecht (inmiddels bekend als de opleiding verlies- en rouwtherapie SAU) ben ik bijgeschoold als professioneel rouw- en verliesbegeleider. Bij RINO Amsterdam volgde ik de basiscursus cognitieve gedragstherapie. 

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), het Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen (NVPA), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Daarnaast ben ik opgenomen in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) en in de VGZ-zorggids. Als cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding ben ik lid van de  Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).  

Naast mijn werkzaamheden in Rouwpraktijk Haarlem werk ik twee dagen per week als universitair docent en vertrouwenspersoon op de Universiteit van Amsterdam.